ความรู้ทั่วไป

คลิปสาธิตวิธีทำอาหารชนิดต่างๆ มะม่วงกวน มะม่วงแช่อิ่ม น้ำยาเห็ด น้ำพริกเผาเห็ด เห็ดสวรรค์ ซอสพริกกล้วย ลูกชิ้นปลาสมุนไพร ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาสมุนไพร
,
,
,
,
,
,

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา