ขอเชิญ “เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และธุรกิจ”

ข่าว

AI Research & Innovation Expo 2024
.
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุกคณะฯ!!! ทุกวิทยาลัย!!!!.
.
“เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และธุรกิจ”
.
เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท !!!
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครแล้ส่งคลิปนำเสนอได้ที่
https://forms.gle/55rR2d6cyQT81cFL8
.
บัดนี้ - 20 มี.ค. 2567
.
รอบชิงชนะเลิศ 2 เม.ย. 2567
ณ ห้องศร 204 อาคารเรียนรวม
มศว องครักษ์
.
รายละเอียดการรับสมัคร
https://drive.google.com/.../12DlVdoqu3DwBRpY...
.
#AISWU #SWU #Research #Innovation #ทีมมศว

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา