ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASST.PROF.Dr.NANTARAT NANAKORNPANOM
สังกัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
วุฒิ
ป.เอก : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ป.โท : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ป.ตรี : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
ความเชี่ยวชาญ
ระบบคอลลอยด์,โภชนาการ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ประสบการณ์ในการทำวิจัย

การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและการอยู่รอดของเชื้อแบคทีเรียกรดแล็กทิกของโยเกิร์ตที่มีสตาร์ชจากถั่วเขียวงอกเป็นส่วนประกอบ,2553
การสร้างมูลค่าของข้าวจากจังหวัดสระแก้ว,2555
การพัฒนาโครงสร้างประกอบระหว่างสตาร์ชข้าวเหนียวและโปรตีนนมเพื่อใช้เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนสำหรับเครื่องดื่มที่มีสภาวะเป็นกรด,2556
การพัฒนากะหรี่พัฟเพื่อสุขภาพโดยใช้แป้งกล้วยน้ำว้าดิบผสมกับกล้วยน้ำว้าสุกผงเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหาร,2556
ผลของการฉายรังสีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวที่มีสีหุงสุก,2557
การปรับปรุงปริมาณสารไฟโตเคมิคอลในข้าวด้วยการฉายรังสีร่วมกับการนึ่งข้าวก่อนกะเทาะเปลือก,2558
การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำพริกชนิดผัดพร้อมบริโภค,2559
การพัฒนาเครื่องดื่มพลังงานสูงที่มีสตาร์ชถั่วเขียวและข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นส่วนประกอบ,2560
การพัฒนาแผ่นแป้งแหนมเนืองเพื่อสุขภาพจากข้าวน้ำลึกเมล็ดหัก,2560
การพัฒนากระบวนการผลิตเฉาก๊วยหนึบ,2561
การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อปลาบดปรุงรสแช่แข็งด้วยโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลต สารเมือกจากเม็ดแมงลักและผงโกจิเบอร์รี่,2562
การพัฒนากระบวนการผลิตเยลลี่พร้อมดื่มพร้อมเนื้อผลไม้ในซองเพาซ์พร้อมฝา,2563
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
JOURNALS
-Na Nakornpanom, N., Thongngam M. and Hongsprabhas, P. 2009. Characteristics of Heated Mixed Soy Protein Isolate and Sodium Caseinate. Kasetsart J. (Natural science). 43: 780-790.
-Na Nakornpanom, N., Hongsprabhas, P. and Hongsprabhas, P. 2010. Effect of soy residue (okara) on in vitro protein digestibility and oil release in high-calorie emulsion stabilized by heated mixed proteins. Food Research International. 43: 26-32.
PROCEEDINGS
-Na Nakornpanom, N., Tongman, K. and Singsood, A. 2012. The chemical properties and survival of Lactobacillus bulgaricus of yogurt containing germinated mung bean starch. In proceeding for the 14th Food Innovation Asia Conference 2012. p 274-278.
-Na Nakornpanom, N., Khamthep, T. and Kampen, S. Effect of wheat and brown rice flour composites on cake qualities and oil release under in vitro stomach condition. The 15th Food Innovation Asia Conference; 2013 June 13-14. Bangkok, Thailand; 2013.
-Na Nakornpanom, N., Satthaolankit, D. and Charoenmungsung, S. Effect of whey protein and guar gum on qualities of cake with RD31 brown rice flour. The 16th Food Innovation Asia Conference; 2014 June 12-13. Bangkok, Thailand; 2014.
-Na Nakornpanom, N., Kullanansiri, S. and Chinda, S. Cooking quality and glucose release ออunder in vitro digestion of gel containing mung bean flour, waxy rice flour and milk proteins. The 17th Food Innovation Asia Conference; 2015 June 18-19. Bangkok, Thailand; 2015.
BOOKS
-Na Nakornpanom, N. and Sirisoontaralak, P. The Effect of Irradiation on Bioactive Compounds in Plant and Plant Products. pp. 387-403. Functional Foods and Dietary Supplements: Processing Effects and Health Benefits (Noomhorm, A., Ahmad, I, Anal, A.K. Ed.), Wiley Blackwell, United Kingdom; 2014.
หน่วยวิจัยที่สังกัด
หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR WELL-BEING)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย