กิจกรรมอบรมสร้างอาชีพ

ข่าว

โดยฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม (บริการวิชาการ) จัดโครงการ
โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณค่า
ด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
.
กิจกรรมอบรมสร้างอาชีพ
.
วันที่ 9 10 และ 16 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ได้รับทั้งความรู้ แนวทางการประกอบอาชีพอย่างครบถ้วน
.
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเดิมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100057058616654&set=a.918268…

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา