ขอเชิญนิสิตปี 4 คณะ AI เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการโครงการวิจัย

ข่าว

AI Research & Innovation Expo 2024
.
ขอเชิญนิสิตปี 4 คณะ AI
.
เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการโครงการวิจัย
.
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท
.
สมัครและส่งคลิปวิดีโอได้ตั้งแต่วันนี้-20 มี.ค. 2567
.
และวันที่ 2 เม.ย. 2567
-ผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน ในรูปแบบ Scientific presentation
ณ ห้องศร 204 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1cdZb_5LxBKnkqxfHYzC1cmDLEHnUO-A…
.
สมัครและส่งคลิป https://forms.gle/4pvU8BMhKRbQumATA

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา