TCAS67 รอบที่2

ข่าว

🚨โควต้ามาแล้วจ้าา🎉 TCAS67 รอบที่2 สำหรับรอบโควต้า
โดยคณะ Al มีให้เลือกทั้งหมด 4 สาขา
-วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
-นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
-นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
-เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
อย่ารอช้า รีบสมัครเลย
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 13 ก.พ. - 29 ก.พ. 67
อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่
admission.swu.ac.th
#TCAS67 #รอบ2 #โควต้า #Dek67 #DekD #มศว #ทีมมศว #AISWU

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา