โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารเชิงรุก

ข่าว

โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารเชิงรุก
วันที่ 29 เมษายน 2566
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นที่รู้จักต่อกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cTZzVYZQ5AYChJ…

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา