"โครงการนวัตกรรมอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่ผู้บริโภค" การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเสริมรายได้ 🎉

ข่าว

คณะ AI
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
จัดอบรม
✅"โครงการนวัตกรรมอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่ผู้บริโภค"
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเสริมรายได้ 🎉
.
🐟-ปลาเค็มแดดเดียวทอดพร้อมบริโภค
🥚-ซอสหวานรสไข่เค็ม
.
❗️ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร มศว องครักษ์
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 ที่ผ่านมา
.
ได้รับความรู้และ ideas แนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากมาย

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา