สมัครเป็นสมาชิก TED Fellow

ข่าว

ขอเชิญนิสิตsหรือผู้ประกอบการสมัครเป็นสมาชิก TED Fellow

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อรับการบ่มเพาะแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจ Start up เพื่อสมัครขอรับทุนสนับสนุนจาก TED FUND

สมัครคลิก!!!

https://forms.gle/81VQEDaLgBoRzHPK7


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนัยนา 02-6495000 ต่อ 27181

หน่วยงานเจ้าของข่าว
วิจัย

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย