ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (AI) เข้าร่วม โครงการปรับพื้นฐานแก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าว

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (AI) เข้าร่วม
โครงการปรับพื้นฐานแก่นิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
.
Proud to be AI SWU
.
📚📖📑
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องศร 102 อาคารเรียนรวม
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องศร 101 อาคารเรียนรวม
.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม SCAN qr code ได้เลย
#ทีมมศว #SWU #AISWU #Dek65

Start-End
-
หน่วยงานเจ้าของข่าว
กิจการนิสิต

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย