นิสิตคณะ AI ได้รับรางวัลชมเชย Food ingredients Asia 2022

ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะ AI ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ครั้งที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ
ภายใต้งาน Food ingredients Asia 2022
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย