ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 2546 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ประกาศ

ในวันสอบคัดเลือกขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเตรียมอุปกรณ์ในการสอบคัดเลือก คือ
1. คอมพิวเตอร์ ที่ใช้สำหรับการจัดทำข้อสอบ
2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เสถียร ตลอดระยะเวลาเข้าสอบ
3. Program ZOOM เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
และคณะขอส่งลิ้งในการเข้าห้องสอบในวันดังกล่าว มาพร้อมนี้

Srisuda Wanchadee is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (2)7 2546
Time: Jul 14, 2021 08:45 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84431855376?pwd=Q1FFTGhGZEwwV0NMZnYveUhyQ25od…

Meeting ID: 844 3185 5376
Passcode: 093438

****ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
02 649 5000 ต่อ 27175/ 0909149579 นางศรีสุดา พันมานิมิตร

Start-End
-
หน่วยงานเจ้าของข่าว
บุคคล

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย