📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท

ข่าว

📍📍ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนทางด้านอาหาร การเป็นผู้ประกอบการ

📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

💐หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ
❤️คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 5 ม.ค.67 - 1 ก.ค. 67
รับสมัครออนไลน์ทาง http://admission.swu.ac.th

📅 วันที่ 4 ก.ค.67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ https://ai.swu.ac.th

📅 วันที่ 6 ก.ค.67
สอบสัมภาษณ์วิชาการ (ออนไลน์)

📅 วันที่ 10 ก.ค.67
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วิชาการ https://ai.swu.ac.th/

📢สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞02 649 5000 ต่อ 27170

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา