"ตำแหน่งอาจารย์"

สมัครงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
.
เปิดรับสมัครงาน
"ตำแหน่งอาจารย์"
.
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน 36,200.00 บาท
สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
http://recruit.swu.ac.th/swu/recruitment/

Start-End
-

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา