โครงการทุนพัฒนานิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ข่าว

โอกาสดีๆ สำหรับนิสิตสนใจไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 🇹🇼 🇮🇩

โครงการทุนพัฒนานิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตที่สนใจไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
ณ National University of kaohsiung ไต้หวัน และ University of sumatera utara ประเทศอินโดนีเซีย

รับสมัคร 29 มี.ค.67-5 เม.ย.67
https://forms.gle/aRLxZS73qtMSMCALA

คุณสมบัติผู้สมัคร
https://drive.google.com/file/d/1MgXGJZtgFpK_DrwBzjd8nntI5vjZOAIJ/view?…

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2566 https://forms.gle/aLs11YWob8NnGXJE6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://line.me/ti/g/5142XlwDdj

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ AI

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา