อื่นๆ

เป็นรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จัก คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว ว่าเรียนยังไง น่าสนใจยังไง รับลองว่าทุกจะรู้จัก คณะ AI มากยิ่งขึ้นแน่นอน ซึ่ง EP.1 เราจะไปทำความรู้จักกันว่า คณะ AI…

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา