แบบฟอร์มการรับบริจาค

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการต่างๆของคณะดังนี้
เลือกวัตถุประสงค์การบริจาค
บาท
รายละเอียดสําหรับออกใบเสร็จ
ที่อยู่
รายละเอียดบัญชีที่ใช้รับเงินบริจาค

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 283-211-987-3
ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว”

Upload requirements

อัพโหลดสลิปโอนเงิน
หรือ ส่งอีเมลสลิปโอนเงินมาที่ krongkan@g.swu.ac.th

CAPTCHA
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา