AI Research & Innovation Expo 2023

ข่าว

เริ่มแล้ว !!!
AI Research & Innovation Expo 2023
.
คณะ AI มศว
.
ปีนี้ จัดใหญ่ จัดเต็ม กับการ นำเสนอผลงาน
ของนิสิต และนักวิจัย
.
จัดขึ้นในวันที่ 4 -5 เมษายน 2566
ณ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
.
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้รับชม และร่วมสนุกกัน แล้วมาเจอกันที่งานนะ 😊😜🤩

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย