-ทุนส่งน้องเรียนจบ-

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

-ทุนส่งน้องเรียนจบ-
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี )
ทุนละ 30,000 บาท /ปี
น้อง ปี 1 คนไหนสนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัคร ได้เลย 😇

Start-End
-

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย