โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking for Innovation: Food Industry

ข่าว

คณะ AI
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking for Innovation: Food Industry
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
Part I วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking for Innovation
Part II วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking for Innovation
📤ค่าลงทะเบียนคอร์สละ 5,000 บาท
พิเศษ !!!!! ลงทะเบียน 2 คอร์ส ได้รับส่วนลดจาก 10,000 บาท เหลือชำระเพียง 9,000 บาท
.
⏰ช่องทางการสมัคร : ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565
.
📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัยนา : โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 27181 Email : naiyanata@g.swu.ac.th

หน่วยงานเจ้าของข่าว
วิจัย

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย