ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนิสิตทีม ที่ได้รางวัลที่ 5 จากการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Nestle Quiz Bowl 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม เป็นอาจารย์ที่ดูแลนิสิตเข้าประกวด