ติดต่อ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440