การตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพักนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

Kunchisa 0 9

การตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก
นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก
 วิธีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+f และกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
1. รายชื่อนิสิตที่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพัก
ผ่านระบบออนไลน์ได้ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ที่ http://dormapp.swu.ac.th/
-ตรวจสอบรายชื่อแบบกลุ่ม จองห้องพัก เวลา 9.00 – 10.00 น.
http://dorm.swu.ac.th/Portals/61/Imag...
Cr:ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

RSS
12345678910Last