ข่าวสาร

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ “ปันความรู้จากกูรูสู่ภูมิภาค” ครั้งที่ 2

Kunchisa 0 29

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ “ปันความรู้จากกูรูสู่ภูมิภาค” ครั้งที่ 2

ผู้สนใจสามารถเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Edutainment ได้ที่นี่คะ

กิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครบรอบ 11 ปี ประจำปี 2563

Kunchisa 0 211

กิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  

ครบรอบ 11 ปี ประจำปี 2563

RSS
123