ขอเชิญร่วมงาน แสดงกตเวทิตาจิตแด่การเกษียณอายุราชการ ของ ผศ.สมชาย สุริยะศิริบุตร

ในวันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 ณ อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ ชั้น 2 ห้องเสวนา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

krongkan maneerak 0 0

RSS