ข่าวสาร

เปิดรับสมัครทุนพัฒนานิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ

สมัครได้ที่ https://goo.gl/5ZTbon

Previous Article รับสมัครนิสิตคณะ ชั้นปีที่ 3-4 เพื่อศึกษา ณ School of Agriculture (Ikuta campus)
Next Article คำสั่งคณะเทคโนฯ เรื่อง: แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2-2561
Print
780