ข่าวสาร

Kunchisa

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ศึกษารายละเอียดได้ที่

http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2609/.aspx#.WqY4Yexub4Y

Previous Article 2018 IYF World Culture Camp
Next Article การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2561
Print
591