ข่าวสาร

Kunchisa

โครงการ SWU Smart Don't Smoke

โดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้

https://goo.gl/u74wkg
นิสิตสมัครพร้อมส่งผลงานออนไลน์ได้ที่

https://goo.gl/forms/RDgUJfAxtALjI1583

หรือ คิวอาร์โค้ด
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561

Previous Article โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ
Next Article โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไปศึกษาและปฏิบัติงานวิจัย ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
Print
545