ข่าวสาร

krongkan maneerak

การส่งข้อมูลการเกณฑ์ทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองสัสดี ประจำปี 2561

Previous Article การส่งข้อมูลการเกณฑ์ทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองสัสดี ประจำปี 2561
Next Article การส่งข้อมูลการเกณฑ์ทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองสัสดี ประจำปี 2561
Print
423