Search

ข่าวสาร

Kunchisa
/ Categories: โครงการ

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย จังหวัดกาฬสินธุ์

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7-5522
Next Article การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร'59
Print
305

Name:
Email:
Subject:
Message:
x