ข่าวสาร

Kunchisa

ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีการศึกษา 2559

โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2559

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

Next Article กำหนดการรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณาทุน กยศ.
Print
508