ข่าวสาร

Kunchisa

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ตรงตามกำหนด ภาคเรียนที่ 1/2559

เริ่มชำระ 30 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 

 

Next Article คำสั่งคณะเทคโนฯ เรื่อง: แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2-2561
Print
457